Let op, ons bereikten vragen over het wachtwoord voor deze livestream. Wij kunnen het wachtwoord niet prijsgeven en moeten u meedelen dat indien u van de familie geen wachtwoord heeft ontvangen zij het niet op prijs stellen dat u meekijkt. Het kan zijn dat u via derden het wachtwoord heeft gekregen, in dat geval verzoeken wij u namens de familie niet mee te kijken. Wij begrijpen dat het een moeilijke keuze voor diegene moet zijn, echter de wens van de naaste familie dient gerespecteerd te worden. 

Geachte gast,

Welkom bij de livestreampagina van HaskerPoort.

De livestream is actief vanaf 15 minuten voor het tijdstip waarop de dienst zal beginnen. Soms begint die later dan gepland., dit wordt dan aangegeven.

Sommige uitzendingen zijn openbaar, er is dan geen wachtwoord nodig, anderen hebben wel een wachtwoord beveiliging, deze keus wordt door de nabestaanden gemaakt. Indien er geen wachtwoord staat vermeld op de rouwkaart is er in het algemeen geen wachtwoord nodig.

Wij mogen u geen wachtwoord verstrekken als de uitzending beveiligd is met een wachtwoord.

Let op, sommige browsers ondersteunen deze livestream niet. Ondervindt u problemen met openen van de uitzending, dan verzoeken wij u eerst een andere internet browser te proberen.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van HaskerPoort